โหลดโปรแกรม,แจกโปรแกรม,โปรแกรมคอมพิวเตอร์,freeware Download

แจกโปรแกรม ความรู้ด้านโปรแกรม โปรแกรม ดาวโหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดโปรแกรม Programs Download

ไทย ฟรีแวร์ โปรแกรม ดาวน์โหลด โหลดฟรี

ฟรีดาวโหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Clubprogram :โหลดโปรแกรมมากมาย

Com Computer Mobile Download Notebook Netbook iPad iPhone Software Hardware Technology

.: SK UPLOAD :. ~ รอคุณอยู่ที่นี่1st Mass Mailer is a very fast subscription-based mass mailer with a lot of useful features. This bulk email program is intended for sending requested
personalized email messages to subscription-based mailing lists of respondents. 1st Mass Mailer is used by many internet professionals and on-line store
owners, to notify their customers about various events and send requested newsletters to promote their new products and services. 1st Mass Mailer lets you organize a subscription on your web site, it's easy-to-use, and easy-to-configure. The program allows quickly import a list of your subscribers into its internal database, do filter based manipulations on the list, sort and search for duplicate emails and enable or disable individual subscribers.

1st Mass Mailer allows you create and manage large subscription-based mailing lists, and generate personalized messages from predefined templates while
sending. It lets you define multiple independent SMTP server connections and utilizes the latest in multithreading technology, to send emails to you as fast
as it is possible. You can create separate, customized subscription-based mailling lists, with varying number of fields (Name, Address, etc.), and contain
information about your subscribers. You can easily define messages and insert macro substitution patterns, to be replaced with information from the database,
for each recepient, just before dispatching. You can use all the standard message formats like plain text, HTML or even create a rich content message in the Microsoft Outlook Express and export it into the program.

* Send Personalized Emails
* Create and manage subscription-based mailing lists
* Import your Email Lists with Personal Details
* Generate individual messages while sending


Download

0 ความคิดเห็น:

About this blog

ผู้ติดตาม